Onze werkwijze:

   Graag aandacht voor de volgende punten.

 • Alle offertes zijn 7 kalenderdagen geldig.
 • Alle tekeningen zijn van binnen uit (tekening 1) en buiten uit (tekening 2) gezien.
 • Afmetingen zijn breedte x hoogte in millimeters.
 • Is de offerte akkoord dan kunt u een mail sturen met het offertenummer naar hqkozijnen@gmail.com
 • Na de akkoordmail ontvangt u een mail met afspraak voor het definitief inmeten van de kozijnen.
 • Onder de kop diensten staan de werkzaamheden welke in de offerte zijn opgenomen.
 • Indien er meerwerk blijkt na het inmeten, kan dit extra kosten met zich mee brengen, dit wordt altijd met de opdrachtgever overlegd.
 • Na het inmeten ontvangt u de aanbetalingsfactuur van 50 % over de materialen.(kozijnen rolluiken montage materiaal).
 • Indien er tijdens het verwijderen van de oude kozijnen onvoorziene schade ontstaat aan vensterbanken, buitendorpels, de ondergrond zoals stuk- of metselwerk dan komen de herstelkosten in overleg voor rekening van de opdrachtgever.
 • Kleine afwijkingen en/of beschadigingen van kleuren of maten, die niet wezenlijk afbreuk doen aan het gebruik of nut van de kozijnen, gelden niet als een tekortkoming.  
 • In het uitzonderlijke geval dat er tijdens transport of montage aan het geleverde een beschadiging is ontstaan zal het beschadigde deel worden bijgewerkt of vervangen naar keuze van de leverancier.
 • De geleverde goederen dienen door de klant voor montage gecontroleerd te worden op beschadigingen of tekortkomingen.
 • Door het doen van de aanbetaling gaat u akkoord met de algemene leverings- en betalingsvoorwaarden.
 • Na ontvangst van de aanbetaling wordt de bestelling in productie genomen, nu start de levertijd.
 • Bij het laden van de goederen en voor levering op het montage-adres ontvangt u de restfactuur over de goederen.
 • De goederen dienen voor het lossen betaald te zijn.  
 • De montage wordt uitgevoerd door een vakkundig montagebedrijf in overleg met de opdrachtgever, zij doen ook het inmeten. 
 • De verkoper is niet aansprakelijk voor schade veroorzaakt door onjuiste installatie van de kozijnen, tenzij de installatie door de verkoper zelf is uitgevoerd.
 • Door akkoord te gaan met de offerte gaat u een aparte overeenkomst aan met het montagebedrijf.
 • De montagekosten dienen bij het opleveren voldaan te worden aan het montagebedrijf, indien niet anders vermeld. 
 • HQ Trading co bv is de leverancier van de kozijnen en de benodigde materialen voor het monteren.  

 

 De opdrachtgever dient de offerte nauwkeurig te controleren op de volgende punten.

 1. Kleur
 2. Openingsrichting vleugels
 3. Hang- en sluitwerk
 4. Bij rolluiken bedieningszijde.

 

De volgende werkzaamheden worden uitgevoerd:

 • Inmeten van de betreffende kozijnen.
 • Demontage oude kozijnen is in de prijs inbegrepen indien vermeld.
 • Montage van nieuwe kozijnen.
 • Afwerking buitenzijde kozijnen (met kit of compriband);
 • Afwerking binnenzijde door middel van kunststof afwerklijsten en/of kit. inbegrepen indien vermeld.
 • Alle genoemde en berekende diensten onder de kop diensten in de offerte.

 

Welke werkzaamheden zitten niet in de prijs, maar kunnen wij wel  uitvoeren:

 • Aanpassingen als gevolg van niet voorziene bouwkundige constructies of verborgen gebreken.
 • Het vervangen van vensterbanken of buitendorpels is niet in de prijs inbegrepen tenzij specifiek in de offerte vermeld.
 • Onvoorziene schade bij het verwijderen aan vensterbanken, buitendorpels, stuk-of metselwerk tenzij specifiek in de offerte vermeld.
 • Kunststof gevelelementen hebben geen dragende functie, werkzaamheden voor het maken van de dragende functie zijn niet in de prijs inbegrepen tenzij specifiek vermeld.
 • Asbestverwijdering dient wettelijk door hierin gespecialiseerde bedrijven te worden uitgevoerd. De hieruit voortvloeiende kosten zullen apart in rekening worden gebracht.

Voor verdere toelichting of vragen staan wij u natuurlijk graag te woord.

   E-mail montagebedrijf : poolseklus@gmail.com 

   Correspondentie adres: Geleenstraat 31 Munstergeleen.